Rescue CD

Met een Rescue CD / Boot CD kan de computer worden opgestart zonder dat het operatingsysteem van de PC wordt gestart.
Het systeem kan dus met de Rescue CD / Boot CD worden gescand zonder dat het operatingsysteem van het systeem actief is.
Hierdoor kunnen ook virussen worden gevonden en verwijderd die zich die in het systeem hebben genesteld.

Een Rescue CD of Boot CD bestaat vaak uit een klein Linux operatingsysteem waarmee de PC kan worden opgestart en de scan software van de betreffende leverancier.
Afhankelijk van de virusscan leverancier worden er ook nog wel een aantal andere tools meegeleverd zodat de Rescue CD ook gebruikt kan worden voor het oplossen van andere PC problemen.

Om een Rescue CD / Boot CD te maken moet eerst het image van de CD/DVD worden gedownload en vervolgens op een CD/DVD worden gebrand.

Rescue CD ISO’s

Hieronder staan een aantal ISO files (images) van Rescue CD’s:

  1. Kaspersky Rescue CD 10
  2.  Bitdefender Rescue CD

Wanneer de .iso file is gedownload moet deze nog op een CD/DVD worden gebrand.
Je kunt hiervoor het gratis programma ImgBurn gebruiken dat hier is te downloaden.

Kies in het start scherm voor Write image file to disc

 

Selecteer vervolgens de .iso file die is gedownload

 

Stop een lege CD/DVD in de brander en klik op de branden knop

 

Na het branden de PC opnieuw opstarten.

Als het goed is zal de PC nu van de CD/DVD opstarten.

Wanneer dat niet het geval is kan het zijn dat de boot volgorde in de BIOS moet worden aangepast zodat eerst naar de DVD speler wordt gekeken.

Bij een aantal PC’s kan door tijdens opstarten op F12 te drukken een boot menu worden opgeroepen waarna de DVD kan worden gekozen.